Coaching: wakker schudden, inzicht geven en steun bieden

Tijdens het coaching-traject worden vaardigheden uitgediept en toegepast. Deze begeleiding vindt plaats bij ons op kantoor. Bij specifieke vraagstukken kan de coaching ook plaats vinden op de werkvloer. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt. Wij zijn betrokken, maken bewust en schakelen direct mee. Kansen worden benoemd en ingevuld. Wij zijn creatief, innovatief en kunnen daarom concreet en oplossingsgericht handelen. Als bevlogen partner verplaatsen wij ons in de mensen die we coachen. We ‘schudden wakker’ en bieden steun aan. Het is hierbij belangrijk dat de eigen verantwoordelijkheid en authenticiteit van de deelnemers nooit onder druk komt te staan.

Een coach heeft geen baan van 9 tot 5. Hij is er in principe altijd en laat niet los, totdat de vooraf gestelde doelen zijn bereikt. En dan nog, kunnen deelnemers bij hem terecht. Wij houden steeds een vinger aan de pols en blijven controleren. Alleen op die manier kunnen we achterhalen waar de gecoachte mogelijk tegenaan loopt. Wij hebben een diepgaande passie voor ons werk en zien het als onze kracht dat we in staat zijn om altijd op het juiste moment op de juiste plek aanwezig te zijn.

Durf te vragen
De coach is voor zijn resultaten afhankelijk van degene die hij coacht. Wij eisen dan ook van de deelnemers een onvoorwaardelijke inzet. Daarnaast wordt enige zelfkennis verwacht; weten wat je wel en niet kunt, wat je wilt, waar je talenten liggen, wat je doelen zijn, waar je kwetsbaarheid zit, en hoe daarmee om te gaan. Deelnemers moeten ervan overtuigd zijn dat ze zelf het instrument zijn om doelen mee te bereiken. Wordt het instrument goed gebruikt, dan is de kans van slagen groot. Een belangrijk aspect bij coaching is dat mensen moeten leren om vragen te durven stellen. Dat klinkt misschien (te) eenvoudig, maar dat is het voor veel mensen niet. Het stellen van vragen is geen zwakte, maar de weg naar kennis. Vraag je vooraf, dan weet een coach waar problemen liggen en kan hij dit verwerken bij het realiseren van de geformuleerde doelen. Vraag je gedurende het proces van verandering, dan kan de coach direct handelen. De coach is niet voor niets een sparringpartner.

Coaching is diepgaand, confronterend en geeft inzicht in handelen en doen.

Speedcoaching
Voor kort lopende trajecten en vraagstellingen van deelnemers maken wij gebruik van speed coaching. In een sessie van 10  tot 30 minuten behandelen wij lopende vraagstukken van deelnemers, veelal telefonisch of op de werkvloer.

SPEEDCOACHING

"Snel resultaat in korte sessies telefonisch of op de werkvloer."


DOELEN BEREIKEN

"De mens is zijn eigen instrument om doelen te bereiken."


VRAGEN

"Er is maar één domme vraag en dat is de vraag die nooit gesteld is."