Oplossingsgerichte training

De kracht van Brakké Training & Coaching is, dat in samenspraak met onze opdrachtgever bijzondere oplossingsgerichte trainingsprogramma’s worden gemaakt. Vanuit onze jarenlange ervaring zijn we als geen ander in staat mee te denken op ondernemersniveau. Onze trainingsprogramma’s zijn hierdoor perfect uitgebalanceerd, zodat we mensen, en daarmee ondernemingen, naar een hoger plan kunnen tillen. Zekerheden en gewoonten worden tijdens de trainingen doorbroken op weg naar een andere manier van denken en een andere manier van werken. De nadruk ligt op creëren van kansen en oplossingsgericht handelen. Betrokkenheid, resultaatgericht en bewustwording zijn belangrijke kernbegrippen die de inhoud en opbouw van de trainingen bepalen. Wij geven oplossingen en handvatten die door deelnemers zelf op hun eigen manier gegrepen en toegepast moeten worden. Alleen dan biedt een training houvast en een ingang om te veranderen en te verbeteren.

De trainingen zijn er specifiek op gericht om deelnemers te leren hoe ze zich bepaalde vaardigheden eigen moeten maken. Vaardigheden die pas eigen worden door dingen te doen. Erik Brakké: "Je wordt je pas echt bewust van de consequenties van handelingen als je zekerheden en gewoonten durft te doorbreken op weg naar verandering. Natuurlijk vergt dat veel van mensen. Het veranderen van de mindset van mensen is een heel proces."

RETAILTRAININGEN

"De wil om te veranderen, is de basis voor het aanleren van nieuwe vaardigheden."

 

COMMERCIËLE TRAININGEN

"Je wordt je pas echt bewust van de consequenties van handelingen als je zekerheden en gewoonten durft te doorbreken op weg naar verandering."


MINDSET TRAININGEN

"Optimaal presteren kan alleen bereikt worden als je overtuigd bent van je eigen kracht."